Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „Kaprys”

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „ Kaprys”. Regulamin stanowi integralną część umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz 14.00 w dniu przyjazdu, a kończymy o 10.00 w dniu wyjazdu.

2. Podstawą do zameldowania Gościa, jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej. Gość przy meldunku zobowiązany jest do podania danych osobowych wszystkich osób towarzyszących.

3. Do ceny pobytu należy doliczyć opłatę klimatyczną oraz opłatę parkingową.

4. W sezonie letnim pobyt rozpoczyna się obiadem a kończy śniadaniem.

5. Przekazanie i zdanie pokoju/domku następuje w obecności personelu Ośrodka.

6. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do 7.00 rano. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, który rażąco naruszył tę zasadę bez zwrotu kosztów niewykorzystanego pobytu.

7. Osoby niezameldowane w Ośrodku nie mogą przebywać w pokojach/ domkach od godz. 22.00 do 7.00 dnia następnego.

8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach/ domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju/domku.

9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.

10. Ośrodek jest dozorowany, a parking nie posiada statusu strzeżonego, w związku z tym Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu Gościa bądź pozostawionych w nim przedmiotów.

11. Na życzenie Gościa na czas pobytu, istnieje możliwość przechowania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie Ośrodka.

12. Prosimy o nie wynoszenie z jadalni zastaw stołowych i sztućców.

13. Prosimy o nie wynoszenie jedzenia ze śniadania.

14. Goście mogą korzystać ze znajdującego się na terenie Ośrodka sprzętu do grillowania w wyznaczonych do tego miejscach. Zabrania się korzystania z grilla na tarasach i balkonach.

15. Bezwzględnie zakazuje się palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych w pokojach/domkach.

16. Osoba wypoczywająca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jej winy lub winy osób ją odwiedzających.

17. Osoba wypoczywająca powinna zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

18. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

19. Nie akceptujemy przywozu zwierząt do Ośrodka.

20. Za wcześniejsze opuszczenie pokoju/domku, nie wynikające z winy Ośrodka, nie będą zwracane koszty pobytu.

21. W przypadku rezygnacji z pobytu w pokoju/domku, kwota zaliczki, wpłacona podczas rezerwacji nie będzie zwracana.

22. Na terenie Ośrodka dostępny jest bezpłatny internet bezprzewodowy Wi-Fi.

Uprzejmie informujemy, że każda osoba meldująca pobyt w Ośrodku zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ośrodka oraz do jego bezwzględnego przestrzegania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM KAPRYS

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Ośrodek Wypoczynkowy Kaprys z siedzibą w Niechorzu przy ul. Wschodniej 20,  NIP 858-000-07-41.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.

3. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez OW Kaprys.

5. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym.

6. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:

- firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej; 

- firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;

- firmom świadczącym obsługę prawną;

- firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu.

7. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej kaprys@ta.pl.